Wie is Willem-Jan?

Tags: 

Prive
Ik ben Willem-Jan van der Zanden. Op 14 december 1977 ben ik geboren in Oosterhout in het Sint Joseph Ziekenhuis. Sinds dat moment heb ik altijd in Oosterhout gewoond. Na de lagere school (Biëncorf) heb ik op het Mgr Frencken College het Atheneum gevolgd. Vanaf 1996 heb ik tot 2002 aan de Katholieke Universiteit Brabant gestudeerd in de opleiding Econometrie en Operational Research. Gedurende de jaren 2004 tot en met 2007 heb ik aan de Technische Universiteit Eindhoven gestudeerd waar ik een Eerste Graads bevoegdheid Wiskunde heb gehaald. Sinds augustus 2006 werk ik als docent Wiskunde op het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout, waar ik nu vooral wiskundeles geef aan bovenbouw klassen.

GroenLinks
Bij de Tweede Kamer verkiezingen van 1998 heb ik gestemd op Paul Rosenmöller. Destijds fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Paul Rosenmöller was op dat moment de oppositieleider in de Tweede Kamer tegen het paarse kabinet van PVDA, VVD en D66. Dat ondanks het feit dat GroenLinks toen maar 5 zetels had. Vrij snel na deze verkiezingen ben ik ook lid geworden van GroenLinks. GroenLinks was toen en is voor mij nog steeds de enige partij die een sociale en duurzame politiek met elkaar verbindt en steeds met alternatieven komt om de samenleving beter te maken. Dat gecombineerd met liberale standpunten op het gebied van persoonlijke vrijheden van mensen.

Politiek Oosterhout
Rond 2000 heb ik samen met een aantal andere GroenLinksers meegewerkt aan het opzetten van een plaatselijke afdeling van GroenLinks in Oosterhout. Een helder links geluid in de Oosterhoutse politiek was hard nodig. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 ben ik als lijsttrekker voor het eerst namens GroenLinks in de Oosterhoutse gemeenteraad gekozen. Van 2002 tot 2010 heb ik daar als eenmansfractie gezeten, gesteund door een goede en sterke achterban. Enkele jaren is er een samenwerking geweest met D66. In de periode 2010 - 2014 had GroenLinks twee zetels in de Oosterhoutse gemeenteraad. Van 2014 - 2018 waren dat drie zetels. Vanaf maart 2018 ben ik de fractievoorzitter van de vijfpersoonsfractie van GroenLinks in Oosterhout. Sinds 2015 heeft de gemeente er allerlei nieuwe taken bij gekregen op het gebied van zorg. Zo zijn we als gemeente voortaan verantwoordelijk voor zaken zoals hulp bij het huishouden en de jeugdzorg. Deze taken waren tot 2015 de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid. Nu moet de gemeente Oosterhout deze taken zelf uitvoeren en daarvoor krijgen we steeds minder geld van het Rijk. In 2015 en 2016 hebben we als gemeente geld overgehouden. Niet alle gelden die we van het Rijk voor zorg hebben gekregen hebben we daar als gemeente aan uitgegeven. Ik heb er altijd voor gestreden om het geld dat we over hebben te reserveren voor de toekomst als het nodig is. Voor mij is het belangrijk dat al het geld dat de gemeente voor zorg krijgt ook aan zorg besteed wordt. Iedereen moet de zorg krijgen waar hij of zij recht op heeft en hier mag niet op bezuinigd worden.