Reisverslag Gent Zomer 2017 Deel 2

Tags: 

Donderdag 3 augustus 2017
Sinds het eind van 2010 heeft Gent een eigen stadsmuseum, dat de geschiedenis van de stad Gent in beeld brengt. De basis voor het museum is de Bijlokecollectie die vanaf 1833 is opgebouwd. Het stadsmuseum bevindt zich voor een deel ook in de gebouwen van de Bijlokeabdij en het Bijlokeklooster.De eerste zaal van het museum bestaat uit een grote foto van Gent, die verwerkt is in de vloer. Op grote schermen zijn beelden te zien uit de geschiedenis van de stad.Hieronder is de ruimte te zien die vanaf het midden van de zeventiende eeuw dienst deed als gebedsruimte van de Bijlokeabdij. Deze ruimte verving de oorspronkelijke abdijkerk uit de 13de eeuw die drie eeuwen later verwoest werd. Het interieur is in verschillende fases tot stand gekomen. Het hout van het dak is afkomstig van bomen, die tussen 1310 en 1330 geveld zijn.Een van de oudere objecten uit het museum is deze geïllustreerde bijbel uit het einde van de 15de eeuw. De bijbel komt uit de Sint-Baafsabdij waar de abt Mercatel aan het einde van de 15de eeuw opdracht heeft gegeven tot het beschrijven en kopiëren van allerlei boeken.Een van de mooiste zalen uit de abdij is de refter. De zaal heeft deze functie vele eeuwen gehad. Gedurende de tijd is deze zaal verschillende malen verbouwd maar is inmiddels weer zoveel mogelijk in veertiende-eeuwse stijl gereconstrueerd. In de zaal staat het grafmonument van Hugo de Tweede, overleden in 1232. Hugo de Tweede was burggraaf van Gent en Heer van Heusden. Zijn grafsculptuur is één van de weinige, die nog bewaard is gebleven uit deze periode. In 1948 is het grafmonument ontdekt in de grond bij de Tuinbouwschool in Melle. Het vermoeden is dat het grafmonument daar begraven is tijdens de Beeldenstorm in 1578.In het gedeelte van het museum dat over de Middeleeuwen gaat, zijn onder andere deze loden pijpen te zien, die het water uit het stadhuis afvoerden. Doordat lood in die tijd duur was,was dit dus een zichtbaar teken van luxe.De onderstaande Oorkonde komt uit 1339 en gaat over de militaire en economische unie die toen gesloten is tussen Vlaanderen en Brabant. Het verbond is een initiatief van Jacob van Artevelde. Hij was de deken van de wevers en wilde hiermee de voor de Gentse nijverheid noodzakelijke wolinvoer uit Engeland veiligstellen.Op 22 augustus 1566 breekt de Beeldenstorm in Gent los. Dit is het begin van een jarenlange strijd tegen het Spaanse katholieke gezag. In 1576 wordt in het stadhuis van Gent de Pacificatie van Gent gesloten. Op de muurafbeelding is de beeldenstorm afgebeeld.Rond 1600 telt de stad Gent nog maar 27 000 inwoners. Rond 1660 zijn dat er al weer rond de 50 000. Na een calvinistische periode komt Gent weer onder invloed van de katholieke kerk. Door het Verdrag van Utrecht uit 1713 en dat van Rastatt uit 1714 komen de Zuidelijke Nederlanden in handen van de Oostenrijkse Habsburgers .Een apart onderdeel van het museum gaat over het schilderij "Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck. Dit schilderij is in 1432 opgehangen in de Sint-Baafskathedraal. Het bestaat in totaal uit een twintigtal geschilderde panelen. In 1934 worden twee panelen gestolen. Het paneel met Johannes de Doper komt terecht, maar het paneel van de Rechtvaardige Rechters is nog steeds spoorloos.Jef Van der Veken heeft in 1939 een kopie geschilderd van het gestolen paneel. De kopie verschilt op een aantal punten van het origineel. Een van de rechters lijkt namelijk op de Belgische koning Leopold III, die in 1934 aan de macht was.Er wordt ook een overzicht gegeven van allerlei gebeurtenissen na de diefstal van schilderij. Nog regelmatig komen er tips binnen waar het schilderij zich zou bevinden en wordt hier onderzoek naar gedaan. Ook vandaag de dag houdt de politie zich nog steeds met deze zaak bezig.De tentoonstelling gaat dan verder over de stad Gent in de periode van 1800 tot 1950. In deze tijd vestigen zich allerlei fabrieken in Gent en trekken de arbeiders naar de stad toe. Na een cholear-epidemie in 1866 begint de sanering van verpauperde stadsdelen. Begin 1900 wordt het Station Sint-Pieters gebouwd en allerlei gebouwen voor de wereldtentoonstelling in 1913.Op de foto hieronder staat de schatkamer van het museum. In deze ruimte werden vroeger de financiën van de stad beheerd. Het stadsmuseum van Gent wil deze kamer gaan gebruiken voor het tentoonstellen van bijzondere objecten uit de collectie.Het laatste deel van het museum ging over Gent vanaf 1950. Tot in de jaren '70 was Gent nog een echte industriestad. In 1977 fuseert gent met een aantal omliggende gemeenten en in de jaren '80 wordt de stad vernieuwd. Naast een industriestad, is Gent tegenwoordig een grote studentenstad en is er een zorgsector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Hierna was het tijd om weer terug te gaan naar het centrum van Gent om daar wat te eten.Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op deze pagina

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.