Reisverslag Boedapest-Zagreb 2018 Deel 12

Tags: 

Woensdag 2 mei 2018
Na het bezoek aan de botanische tuin was het middag geworden en ben ik verder gelopen naar het archeologische museum van Zagreb. Dit museum dat opgericht is in 1836 beschikt over een grote collectie archeologische voorwerpen uit de omgeving van Zagreb en andere delen van Kroatië.Het museum is opgedeeld naar vijf verschillende onderwerpen/tijdsperiode: Prehistorie, Egypte, Antieken, Middeleeuwen en Munten en Medailles. In totaal bezit het museum zo'n 450.000 verschillende voorwerpen. De collectie prehistorie bestaat al uit rond de 78.000 voorwerpen.Hieronder een verzameling voorwerpen uit de kopertijd (3de millennium voor Christus) .De volgende foto laat een selectie zien van collectieve vondsten uit de late bronstijd (10de tot 8ste eeuw voor Christus).Vondsten uit de vroege ijzertijd (7de en 6de eeuw voor Christus). Deze vondsten zijn gedaan in Martijanec, Kaptol en Gorican in Kroatië.In de afdeling Egypte van het museum zijn verschillende bronzen beelden van Egyptische goden te zien. Dit soort kleine beelden werden vaak gebruik bij huisaltaren. Ze hadden dezelfde betekenis als beelden dat voor Christenen hebben. Bronzen beelden waren relatief makkelijk te maken en elke stad had dan ook zijn eigen bronssmelterij. Door het droge weer in Egypte zijn deze bronzen beelden goed bewaard gebleven.Het archeologische museum in Zagreb bezit ongeveer honderd van deze bronzen voorwerpen. Naast de vele kleine beeldjes bezit het ook een aantal grotere bronzen objecten zoals kronen. De beschilderingen die op de beelden aangebracht werden, zijn nu voor het overgrote deel niet meer zichtbaar. Het meest voorkomende beeld is dat van Osiris, de god van de onderwereld.Het museum in Zagreb bezit een drietal houden kisten waarin zich mummies bevinden. In alle drie de gevallen gaat het hier om vrouwen. De kisten zijn aan de buitenkant beschilderd met iconen en magische woorden om de zielen van de overledenen te beschermen.Een bijzonderheid in het museum is de mummie van Zagreb. Deze mummie was gewikkeld in een linnen doek met daarop Etruskische teksten. Het is de langste tekst in deze taal die bewaard gebleven is. Doordat er slechts weinig over deze taal bekend is, is het grootste deel van de tekst nooit vertaald.Het museum bezit een grote collectie Griekse vazen. Deze zijn afkomstig van een tweetal privé collecties die in de 19de en 20ste eeuw in het bezit zijn gekomen van het museum. In totaal bestaat de collectie uit zo'n 1500 objecten in allerlei verschillende stijlen uit de 8ste tot en met de 2de eeuw voor Christus. De meeste vazen hebben rode figuren en zijn gemaakt in het zuiden van Italië.Een gedeeltelijk bewaard gebleven grafsteen uit de 4de eeuw na Christus van een paleiswacht uit het oude Rome. Paleiswachten waren een soort elitetroepen van de keizer. Op de grafsteen staat dat deze is gemaakt in opdracht van de vrouw van deze paleiswacht. Hij is ongeveer 50 jaar geworden. De grafsteen is ook bedoeld voor zijn dochter die slechts drie jaar oud is geworden.Op de volgende foto is een grote collectie juwelen te zien uit de tijd van de oude Romeinen. In de loop van de tijd ontwikkelden de Romeinen een heel eigen stijl op het gebied van juwelen. Juwelen werden net als kleren gedragen als een soort statussymbolen.Cosmetica werden door vrouwen in Rome veel gebruikt. De flesjes die op de foto te zien zijn, werden gebruikt voor het bewaren van parfum. Als basis werd de olie van groene olijven gebruikt en planten zoals lavendel en rozen werden er dan aan toegevoegd.De Romeinse geneeskunde baseerde zich vooral op kennis van de oude Grieken. Met behulp van invloeden uit het Oosten vonden er wel bepaalde verbeteringen plaats. Belangrijk voor de gezondheid was bijvoorbeeld de aanwezigheid wasgelegenheden en stromend water in gebouwen en woningen. Romeinse doctors maakten over het algemeen hun eigen medicijnen.De volgende foto laat allerlei voorwerpen zien, die door de Romeinen gebruikt werden om te koken. Achter op de foto is een soort oven te zien waarmee daadwerkelijk gekookt werd.Hieronder een spel uit het oude Rome dat gespeeld op een steen waarin een lijnenpatroon gekrast is.Een Romeins dodekaeder gevonden in Oosternrijk in de tweede helft van de 19de eeuw. Het niet echt duidelijk wat de functie van dit voorwerp is geweest. Het zou speelgoed geweest kunnen zijn, maar ook een voorwerp om bijvoorbeeld een lamp op te zetten.De Capitolijnse godentrias is een drie eenheid van bij elkaar horende goden. Oorspronkelijk waren dit de goden Jupiter, Mars en Quirinus. Later Jupiter, Juno en Minerva.De Mithras cultus was een geheimzinnige godsdienst die zich vanaf de tweede eeuw ging verspreiden door het Romeinse Rijk. Toen in 391 het Christendom de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk werd, werd deze cultus verboden. Vooral soldaten waren hier aanhanger van.Bacchus is de Romeinse god van de wijn. Een feest voor deze goed werd steeds gehouden op 16 en 17 maart. Deze cultus was oorspronkelijk alleen toegankelijk voor vrouwen. Omdat er op deze feesten nogal veel gedronken werd, werd dit feest in 186 voor Christus door de senaat van Rome verboden.Hieronder een aantal urnen uit de 1ste en 2de eeuw na Christus met restanten van as.Een grafsteen uit de vierde eeuw na Christus. Op de grafsteen staat dat Maximina 27 jaar geleefd heeft. Gorgonius heeft deze grafsteen laten maken.De verspreiding van het Christendom in het Romeinse Rijk was een langdurig proces. In de grote steden in het westen van het Romeinse Rijk ontstonden de eerste christelijke gemeenschappen. Hieronder is een verzameling Christelijke voorwerpen te zien uit de Romeinse tijd.Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op deze pagina

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.