GroenLinks

De gemeente Oosterhout als uitvoeringsorgaan?

Tags: 

Op 21 april jl. heeft Annemarie Jorritsma namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Rijk een nieuw bestuursakkoord afgesloten. Dit bestuursakkoord zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni worden voorgelegd aan de Nederlandse gemeenten ter instemming. Door dit nieuwe bestuursakkoord zullen een groter aantal zaken op het bordje van de gemeente gelegd gaan worden. Als dit bestuursakkoord wordt geaccepteerd zullen gemeenten dadelijk ook (financieel) verantwoordelijk worden de Jeugdzorg en delen van de AWBZ.

Schriftelijke vragen aan de heer Cicek

Tags: 

Bij hoge uitzondering stel ik deze keer eens geen schriftelijke vragen aan het College maar aan een mederaadslid.

Geacht heer Cicek,

Het afgelopen jaar heb ik u eigenlijk niet meer in de Oosterhoutse gemeenteraad gezien. Dat heeft bij mij een aantal vragen opgeroepen:

1) U bent in oktober 2010 uit het CDA gestapt vanwege de samenwerking met de PVV. Bent u in oktober 2010 naar het CDA congres geweest en hebt u daar tegen de samenwerking met de PVV gestemd?

Kom op 13 april inspreken over de buurthuizen

Tags: 

Wat is er aan de hand?
Op donderdag 24 maart heeft wethouder Marian Janse (Gemeentebelangen) namens het College van B&W van Oosterhout bekend gemaakt dat er heel veel gaat veranderen voor de Oosterhoutse buurthuizen.

Wat gaat er gebeuren?
Per 1 april 2012 worden alle verenigingen en organisaties die van de buurthuizen gebruik maken hier door de gemeente uitgezet. Ze moeten dan zelf maar nieuwe ruimte vinden voor hun activiteiten. Ook worden drie buurthuizen (Heidehof, De Schervenheuvel en Strijen) gesloten.

GroenLinks Oosterhout presenteert alternatieve begroting 2011

Tags: 

Op maandag 8 november presenteert GroenLinks in de gemeenteraad haar alternatieve begroting 2011. GroenLinks laat hiermee zien dat het mogelijk is om te bezuinigen en tegelijkertijd de voorzieningen voor de Oosterhoutse burgers in stand te houden. Wij noemen hier de belangrijkste voorstellen die GroenLinks tijdens de begrotingsbehandeling zal indienen:

* De bibliotheek in Dommelbergen en de bibliobus in de kerkdorpen blijven gehandhaafd;

GroenLinks Oosterhout start Kaaiendonkse Kieswijzer

Tags: 

Vanaf 10 februari 2010 vanaf 10 uur 10 in de ochtend kan elke Kaaiendonker terecht bij de Kaaiendonkse Kieswijzer (http://www.kieswijzer-kaaiendonk.nl) voor een stemadvies voor de verkiezingen van de Kaaiendonkse gemeenteraad. Niet 30 lastige stellingen maar gewoon 6 makkelijke stellingen, die zelf na 10 biertjes nog goed beantwoord kunnen worden. En er hoeft alleen maar met "Eens" of "Oneens" beantwoord te worden. Ook dat is lekker makkelijk.

Pagina's

Abonneren op GroenLinks