brand

Communciatie bij de ELD Brand in Oosterhout

Tags: 

Op dinsdagavond 4 juni werd er om 21.15 uur een brand gemeld bij het bedrijf ELD aan de Zeilmakerijweg in Oosterhout. Na een analyse van de berichten op Twitter gepost door de gemeente Oosterhout, de Politie Breda en de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant, als op de website van de gemeente Oosterhout zijn de volgende conclusies te trekken:
Abonneren op brand