Verslag Bijeenkomst Europese Groenen Berlijn (Mei 2011, Deel 2)

Tags: 

Op zaterdagmiddag 28 mei stond een bezoek op het programma aan de "District Mothers" in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Het project is oorspronkelijk begonnen in de wijk Neukölln. Hier was er sprake van veel problemen onder kinderen en gezinnen met een allochtone afkomst. De "District Mothers" gaan op huisbezoek bij deze gezinnen. Op deze manier is het mogelijk om moeders te bereiken, die anders niet uit hun familiestructuur komen. De "District Mothers" krijgen 6 maanden scholing op 10 verschillende gebieden en worden betaald via de zogenaamde Jobcenter in Duitsland. Vaak gaat het hier om vrouwen die geen opleiding hebben gehad en na afloop van de cursus een certificaat krijgen. Financieel wordt het project ondersteund door de stad en de districtsraad van Neukölln. Bij families die bezocht worden, wordt geprobeerd om te kinderen aan te laten melden bij de "Kika". Zo kunnen deze kinderen Duits leren. Een ander effect is dat de "District Mothers" op deze manier ook een soort werkervaring opdoen. In Neukölln konden vrouwen maximaal drie jaar in het project werkzaam zijn. Aangegeven werd wel dat het daarna vaak niet makkelijk was voor de vrouwen om aan het werk te komen. Een project met vaders is ook geprobeerd maar dit is mislukt.

In de wijk Kreuzberg is de situatie ongeveer hetzelfde. Hier wonen veel allochtonen van de tweede en derde generatie. Het project is pas echt gaan lopen, toen de Groenen hier in het bestuur zijn gekomen. In de wijk Kreuzberg komen de gelden onder andere uit EU-fondsen. De moeders worden gezien als bruggenbouwers. Op deze manier worden mensen bereikt, die anders nooit bereikt zouden worden. In Kreuzberg is het project in 2008 met 25 "District Mothers" gestart. Het bezoek aan de "Kika" is flink gestegen en nu zijn er zelfs geen vrije plaatsen meer.

In Neukölln is er steeds sprake van tien bezoeken die de "District Mothers" afleggen aan een gezin. Hier komen allerlei soorten zaken aan de orde, tot en met het belang van goede voeding. Via scholen, plaatsen waar jongeren elkaar treffen, speelplaatsen, dokters en allerlei informatiebijeenkomsten wordt reclame voor dit project gemaakt. In Neukölln zijn er sinds 2007 in totaal 4400 families bereikt, die dus elk 10 keer bezocht zijn.

In Kreuzberg is er niet sprake van de 10 bezoeken, zoals die in Neukölln worden afgelegd. De aanwezige "District Mothers" gaven aan dat het niet de bedoeling is om families te veranderen, maar vooral om voorlichting te geven en aan preventie te doen. Verder kunnen de "Districht Mothers" andere moeders in hun eigen taal aanspreken en hoeven ze niet bang te zijn voor allerlei maatregelen, die overheidsinstanties wel op kunnen leggen. De "District Mothers" gaan ook mee met moeders op schoolgesprek. Men is vaak bang voor docenten, omdat men niet weet dat het hier anders werkt dan in de Arabische landen waar men vandaan komt. Ook maken ze ouders bewust van het feit, dat ze mee kunnen doen en helpen op school.

Vroeger was het zo dat de kinderen thuis vaak op een gebrekkige manier Duits leerden van de ouders. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat het beter is om de kinderen eerst hun moedertaal goed te leren. Parallel kunnen ze dan op de "Kika" Duits leren. Op deze manier groeien de kinderen dus tweetalig op. Er werd een voorbeeld gegeven van een moeder, die met de kinderen Duits praat, terwijl de vader enkel Arabisch met ze praat. Het leren van het Duits moet dus vooral plaats vinden buitenshuis. Een probleem is wel dat veel scholen zwart zijn en de kinderen het Duits daardoor moeilijker leren.

Aan het eind van de bijeenkomst werden nog een aantal voorbeelden genoemd van wat de "District Mothers" in de praktijk meemaken. Soms kan een ontmoeting met een moeder niet thuis plaats vinden omdat de man dit niet wil. Dan gebeurt het op andere plaatsen. Wanneer een familie bv. gaat scheiden kan de "District Mother" aan de kinderen duidelijk maken, dat het niet hun schuld is. Een probleem is wel dat er ondanks de grote successen nog geen sprake is van een structurele financiering van het project. Wanneer de geplande bezuinigingen op de "Jobcenter" doorgaan, kan het project in grote problemen komen.

Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op deze pagina

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.