Curriculum Vitae

Tags: Naam: Van der Zanden
Voornamen: Willem-Jan Wouter Adriaan
E-mail: wjvanderzanden@xs4all.nl
Geboortedatum: 14 december 1977
Geboorteplaats: Oosterhout
Nationaliteit: Nederlandse

Werkervaring:

Periode: juni 2022 – heden
Organisatie: Gemeente Oosterhout, Oosterhout
Functie: Wethouder
Omschrijving: Als wethouder ben ik onderdeel van het college van B&W van Oosterhout en politiek verantwoordelijk voor de onderwerpen Afval, Duurzaamheid, Warmtevisie, Sociale Zaken, Participatiewet, Kunst & Cultuur, Dierenwelzijn en Inclusiviteit.

Uit hoofde van mijn functie als wethouder ben ik lid van:
• Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA (Sociale Werkvoorziening)
• Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
• Bestuurlijke stuurgroep verduurzaming Amernet.

Periode: september 2006 - juni 2022
Organisatie: Sint Oelbert Gymnasium, Oosterhout
Functie: Docent Wiskunde 1e graads
Omschrijving: Omschrijving: Werkzaamheden als docent Wiskunde. Aanvankelijk voor 12 lesuren, oplopend tot 21 lesuren vanaf het schooljaar 2009-2010.

Concrete werkzaamheden:
• Wiskundedocent in alle jaarlagen en alle soorten Wiskunde;
• Ontwikkelen en organiseren van lenteschool (2015 t/m 2020);
• Uitvoeren NPO-activiteiten voor leerlingen in het kader van corona achterstanden (september 2020 t/m juni 2022); • Rekencoördinator (vanaf september 2015 t/m december 2018);
• Lid van de MR van augustus 2009 t/m juli 2015;
• Economiedocent in klas 4 (Schooljaar 2008 - 2009, 2012 – 2014, 2015 – 2016 en schooljaar 2020 - 2022); • Economiedocent in klas 3 (Schooljaar 2008 - 2009).

Periode: maart 2002 - juni 2022
Organisatie: Gemeenteraad Oosterhout, Oosterhout
Functie: Fractievoorzitter GroenLinks
Omschrijving: Als fractievoorzitter van GroenLinks ben ik verantwoordelijk geweest voor de algemene politieke koers van GroenLinks in Oosterhout. In de gemeenteraad behoren onderwerpen op het gebied van Welzijn, Zorg, Sociale Zaken, Financiën en Intergemeentelijke Samenwerking tot mijn portefeuille. Vanaf de oprichting van GroenLinks in Oosterhout ben ik steeds lijsttrekker geweest. In de periode 2002 - 2010 (eenpersoonsfractie) heb ik ook over andere onderwerpen het woord gevoerd.

Concrete werkzaamheden:
• het voorbereiden van raadsvergaderingen;
• het voorzitten van de GroenLinks-fractievergaderingen;
• het onderhouden van contacten met pers, organisaties, burgers;
• het onderhouden van contacten met de GroenLinks achterban en het betrekken van de leden bij de werkzaamheden van de fractie;
• het op een concrete manier vertalen van de GroenLinks uitgangspunten in de Oosterhoutse gemeenteraad en meerderheden vinden voor concrete GroenLinks voorstellen;
• het mede-opstellen van verkiezingsprogramma's;
• het voeren, ondersteunen en coördineren van verkiezingscampagne's.

• Van 2010 tot en met 2022 lid van de auditcommissie van de gemeenteraad (Van juni 2014 tot en met 2022 als voorzitter);
• Van 2015 tot en met 2022 lid van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad;
• Van 2020 tot en met 2022 voorzitter van de klankbordgroep Sociaal Domein;
• Van maart 2002 t/m maart 2018 lid van het presidium/agendacommissie van de gemeenteraad;
• Lid van de selectiecommissie voor een nieuwe raadsgriffier in 2003 en 2015;
• Lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester in 2009 en 2018;
• Lid van de selectiecommissie voor de leden van de Rekenkamer Oosterhout in 2021.

Periode: november 2000 - februari 2001
Organisatie: Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
Functie: student-assistent Algemene economie/Milieu economie
Omschrijving: Assistentie docenten en correctie van opdrachten.

Opleiding:

Periode: september 2004 - oktober 2007
Opleiding: Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Eerstegraads lerarenopleiding Wiskunde.
• Tijdens een tweetal stages les gegeven aan Brugklas 1, HAVO4, VWO4 en VWO 5.
• Tweede stage gedeeltelijk als betaalde baan (vervanging).
• Diploma behaald in oktober 2007. (Geschiedenis van de Wiskunde) (Onderzoek van Onderwijs)

Periode: september 1996 - augustus 2002
Opleiding: Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
Studie Econometrie met als specialisatie Kwantitatieve Logistiek.
• Propedeuse behaald in september 1997.
• Lid opleidingscommissie Econometrie (5 jaar) en studenten-gebruikerscommissie Universiteitsbibliotheek (4 jaar)
• Derdejaarsscriptie en afstudeerwerkstuk over de besparingen bij standaardisatie van componenten. (Presentatie Afstudeerwerkstuk)
• Diploma behaald in augustus 2002.

Periode: september 1990 - augustus 1996
Opleiding: Atheneum, Mgr. Frencken College, Oosterhout
• Examenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde B, Economie I, Economie II, Natuurkunde en Geschiedenis.
• Lid redactie schoolkrant (September 1994 - Juni 1996) (MFC Eindexamen) (MFC Examenstunt)
• Diploma behaald in juni 1996.

Nevenactiviteiten en bestuurservaring:

Periode: mei 2002 - heden
Organisatie: Sint Antonius Parochie/Catharinaparochie
Functie: Vrijwilliger
Omschrijving: Concrete werkzaamheden:
• Lector (gehele periode);
• Lid Raad voor Diaconie (januari 2002 - december 2012;
• Beheer website (sinds januari 2005);
• Lid bestuur Sint-Antonius Geloofsgemeenschap i.o. (juni 2013 - september 2015);
• Lid Pastoraatsgroep (mei 2015 - juni 2017);
• Lid Antoniusraad (januari 2016 - juni 2018).

Periode: september 2009 - juli 2015
Organisatie: Sint Oelbert Gymnasium
Functie: Lid Medezeggenschapsraad. Voorzitter vanaf september 2011
Omschrijving: In de periode september 2010 tot augustus 2011 ben ik secretaris geweest van de MR. Vanaf september 2011 tot en augustus 2015 ben ik voorzitter geweest van de MR.

Concrete werkzaamheden waren:
• Het notuleren van de MR-vergaderingen (als secretaris);
• Het voorzitten van de MR-vergaderingen (als voorzitter);
• Overleg met de directie van de school over belangrijke ontwikkelingen;
• Besluiten nemen over onderwerpen waarvoor de MR een wettelijk instemmingsrecht heeft (b.v. Schoolplan/Meerjarenformatieplan/Taakbeleid);
• Het gevraagd advies geven over beleidsstukken vanuit de directie (b.v. Begrotingen/ Jaarrekeningen/ Richtinggevende discussiestukken binnen de school);
• Contacten onderhouden met de achterban van de MR;
• Selectie van een lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de MR.

Periode: maart 2004 - april 2010
Organisatie: Partijraad GroenLinks
Functie: Lid Partijraad GroenLinks voor GroenLinks Noord-Brabant

Omschrijving: Als afgevaardigde van GroenLinks Noord-Brabant ben ik zes jaar lid geweest van de toenmalige landelijke partijraad van GroenLinks. De partijraad controleerde het beleid van het partijbestuur en de fractie in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. In de partijraad vonden ook regelmatig discussies over politiek relevante onderwerpen plaats.

Periode: september 2000 - juni 2011
Organisatie: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
Functie: (Mede)leider van de jeugdvereniging
Omschrijving: Het mede organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten van de jeugdafdeling van de Oosterhoutse Postzegelvereniging.

Periode: september 2000 - maart 2002
Organisatie: GroenLinks Oosterhout
Functie: Secretaris plaatselijke afdeling
Omschrijving: Concrete werkzaamheden waren:
• Voeren van het secretariaat van GroenLinks Oosterhout;
• Meeschrijven aan het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2002;
• Mede-organiseren van de verkiezingscampagne voor de verkiezingen van 2002;
• Uitvoeren van allerlei praktische werkzaamheden.

Trainingen:

Diverse trainingen en cursussen gevolgd als gemeenteraadslid en docent.

Talenkennis:
Nederlands: moedertaal
Engels: goed
Duits: basiskennis

Overige vaardigheden:
• Beheer, onderhoud en opzetten websites met Drupal.
• In bezit van rijbewijs B.

File attachments: 

BijlageGrootte
PDF-pictogram CV Willem-Jan van der Zanden.pdf104.85 KB

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.