Reisverslag Budapest - Ljubljana 2019 deel 2

Tags: 

Dinsdag 30 juli 2019
Zoals in het eerste deel van het reisverslag aangegeven, ben ik door de vertraging op de heenreis pas op dinsdagochtend in Budapest aangekomen. Het bezoek aan Székesfehérvár is er deze dag dan ook niet van gekomen. Ik ben dan ook gewoon in Budapest gebleven om daar nog een aantal musea te bezoeken. Het eerste was het Museum voor Schone Kunsten wat een grote collectie Egyptische, Grieks-Romeinse maar ook Europese schilder- en beeldhouwkunst heeft.De steen op de eerste foto uit dit museum was een gift van Noferhaut, een officier van farao Thutmosis III, aan de god Amun-Re. Noferhaut was de baas van de politie en ook opzichter van bepaalde delen van Egypte.Vanaf de 19de eeuw werden er door allerlei Hongaren die op reis gingen naar Egypte, voorwerpen uit dit land meegenomen naar Europa. Veel van deze voorwerpen kwamen uiteindelijk bij musea in Hongarije terecht. Uiteindelijk zijn de verschillende collecties samengevoegd tot een collectie die nu bij het Museum voor Schone Kunsten is te zien.De volgende afbeelding (gemaakt ongeveer 2000 voor Christus) laat een beschilderd stuk steen zien, dat gemaakt is voor Rudj-ahau. Hierop staat hij samen met zijn vrouw afgebeeld. De staf die hij bij zich heeft, laat zien dat hij een officiële rol heeft en ook hoog staat aangeschreven in de samenleving.Doden werden in het oude Egypte vaak begraven in een sarcofaag. Het meest bekend zijn de mummievormige sarcofagen. Voordat deze soort gebruikt werd, hadden de sarcofagen gewoon de vorm van een balk. Een voorbeeld hiervan is op de onderstaande foto te zien.Op de volgende foto is de ruimte te zien met allerlei voorwerpen uit de klassieke oudheid, die komen uit het gebied rondom de Middellandse zee.Hieronder is een deel te zien van een stenen kunstwerk waarop een wagen uit het oude Rome is afgebeeld. Op de wagen worden een aantal goederen die te maken hebben met Romeinse goden vervoerd. De mannen die rechts op de steen te zien zijn, zijn belangrijke personen van het oude Rome. Het andere deel van de steen bevindt zich nu in Sevilla.De kist op de volgende foto komt uit Kreta (rond 1250 voor Christus) en is gebruikt voor het bewaren van een stoffelijk overschot of de botten van iemand die al lang overleden was. Het vermoeden is dat de tekening op de kist verwijst naar de zee.Een foto van de grote marmeren hal van het museum.De volgende foto laat een grote Romaanse hal zien. Deze hal is rond 1900 gebouwd en tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd en vervolgens zo’n 70 jaar lang gebruikt als opslagruimte. Hierdoor was de hal dus niet toegankelijk voor het publiek. In 2015 is gestart met de renovatie van deze ruimte, die in 2017 weer is opengegaan voor het publiek.Het museum bezit ook een collectie van schilderijen van moderne Franse schilderijen uit het begin van de Twintigste Eeuw. De eerste schilderijen werden gekocht in 1907 nadat ze tentoongesteld waren op de “National Salon of Budapest” van dat jaar. Deze aankopen gebeurden in een tijd dat er voor dit soort schilderijen nog weinig aandacht was. Een aantal van deze schilderijen zijn hier te zien.Na de zalen met voorwerpen uit de klassieke oudheid komt je uit bij de schilderijen uit Europa vanaf de 14de en 15de eeuw. Een aparte zaal is ingericht voor allerlei schilderijen uit de gebieden, die nu Italië vormen.De volgende foto laat een afbeelding zien van de heilige Stefanus, de eerste martelaar van het christendom. De wonden op zijn hoofd en de steen voor zijn voet verwijzen naar de manier waarop hij doodgemarteld is door de Romeinen. Het schilderij hing ooit in de Santa Maria Novella kerk in Florence.Hieronder een viertal schilderijen van Leonhard von Brixen, een schilder uit de Gotische tijd, die in 1475 overleden is. Naast schilderijen heeft hij ook beeldsnijwerken gemaakt. Lange tijd heeft hij een werkplaats gehad in de plaats Brixen.In de volgende zaal waren allerlei schilderijen te zien uit de 15de en 16de eeuw die behoren tot de Duitse renaissance en de tijd van de reformatie. Tot deze periode werden er vooral schilderijen gemaakt met allerlei religieuze afbeeldingen. Onder invloed van de reformatie, die gestart werd door Luther, kwamen ook steeds meer andere motieven in de schilderkunst voor.Een schilderij van Bernardino Luini uit 1522 dat Maria en Jezus laat zien, samen met de heilige Catharina van Alexandrië en de heilige Barbara.Een schilderij van de Heilige Rochus die genezen wordt door een engel gemaakt door Moretto Da Brescia.Van de vijf schilderijen op de volgende foto is niet bekend waar ze vandaan komen en door wie ze gemaakt zijn. Pas in het begin van de twintigste eeuw zijn de schilderijen herkend als vroege Spaanse werken. De middelste drie schilderijen laten onderdelen zien uit de lijdensweg van Christus.Hieronder een schilderij uit 1470 tot 1480 van een onbekende Nederlandse schilder. Het laat de kruisiging van Jezus zien.Op de volgende overzichtsfoto zijn nog een aantal kleine kunstwerken uit de Middeleeuwen te zien. Vaak werden er toen grote hoeveelheden gemaakt van kleine schilderijen, zodat deze makkelijk te vervoeren waren door de eigenaars.Het museum bezit ook een grote collectie sculpturen uit der 13de tot en met de 18de eeuw. Het gaat dan om sculpturen uit de late gotiek, de Italiaanse renaissance en belangrijke werken uit Oostenrijk. Het sculptuur op de volgende foto is gemaakt rond 1500 en beeld het overlijden van de maagd uit. De bekendste afbeelding hiervan is te zien in de kerk van de heilige Mary in Krakow.De onderstaande foto laat een afbeelding zien uit de Trojaanse oorlog. Venus bezoekt hier haar echtgenoot Vulcanus. Hij is smid en hij vraagt haar om wapens te maken voor haar zoon Aeneas.Als laatste nog een afbeelding van een begrafenis. Dergelijke schilderingen waren in het Hongarije van de 17de eeuw vaak onderdeel van het interieur van een kerk. De schildering hieronder is afkomstig uit de kerk van Kisszekeres. Dit is de plaats waar de leden van de Rozsályi Kun familie begraven werden.Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op deze pagina

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.