Wiskunst in Gent op 20 mei 2011

Tags: 

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei jl. werd door het "Sint Lucas Beeldende Kunst" in het Belgische Gent een tweedaagse bijeenkomst over Wiskunde en Kunst gehouden. Op het programma stonden een aantal lezingen, die allemaal ingingen op de combinatie van wiskunde en kunst. Ook stelden een aantal wiskundige kunstenaars hun werk tentoon en was er de mogelijkheid om Escher achtige tekeningen te leren maken. De bijeenkomst werd vooral bezocht door mensen die in België in het onderwijs werkzaam zijn. Zo kom je ook meteen wat te weten over het Belgische middelbaar onderwijs van dit moment. Waar in Nederland de middenschool van het politieke toneel verdwenen is, is dit in België absoluut nog niet het geval. De eerste twee jaar van het Belgisch middelbaar onderwijs vinden plaats in een soort middenschool. De onderwijzer die ik hier over gesproken heb, had hier duidelijk zijn twijfels over. Overigens was deze ook verbaasd over de nog al vrije manier waarop het er in het Nederlandse onderwijs aan toe gaat. Mijn opmerking dat de leerlingen op het Oelbert niet netjes in de rij naar de klas lopen, zoals dat in België gebruikelijk is, zorgde voor grote verbazing. Op de school waar deze onderwijzer werkte (in de grensstreek) was overigens ook sprake van een flink aantal Nederlandse kinderen, dat bewust voor het Belgische onderwijs koos.

De film "Dimensions Gedurende de dag werd de film "Dimensions" vertoond. Dit is een in 2007 gemaakte film waarin wiskundige zaken op een visuele manier worden besproken. In een aantal onderdelen vertelt steeds een beroemde persoon over een bepaalde wiskundige zaak. In een van deze onderdelen wordt door Escher "uitgelegd" hoe twee dimensionale wezens zich driedimensionale voorwerpen proberen voor te stellen. Een van de makers van de film, Jos Leys, was aanwezig om toelichting te geven. Hij is verantwoordelijk geweest voor de animaties in de film. De website (http://www.dimensions-math.org) waarop deze film in zijn geheel gratis te zien is, is al meer dan één miljoen keer bezocht en ook zijn al zo'n 12000 DVD's van de film verkocht.

Visuele wiskunde Slavik Jablan uit Belgrado (Servië) ging in op het door hem ontwikkelde begrip "visuele wiskunde". Gedurende zijn lezing liet hij allerlei voorbeelden uit verleden en heden zien en ging in op de wiskundige zaken hiervan. Een voorbeeld zijn de zandtekeningen van de "Chokwe" uit Centraal-Afrika. Om een verhaal of fabel te illustreren maakten deze een "lusona", een tekening in het zand. Deze tekeningen hadden een geometrische vorm en bestonden uit punten in het zand. Langs deze punten liep een lijn, die zich alleen mocht kruisen, maar niet mag overlappen. Een van de tekeningen ging over een fabel waarin een konijn (plek B) een zout mijn ontdekt op punt A. Op hetzelfde moment willen ook een leeuw (punt C), een jaguar (punt D) en een hyena (punt E), dit in hun bezit nemen. Het konijn weet dat hij het zwakste is en maakt een hek om er voor te zorgen dat de zoutmijn op punt A niet door de andere dieren bereikt kan worden, maar alleen door hem.

Mandelbrots fractals Javier Barallo uit Bilbao (Spanje) ging in zijn lezing uitgebreid in op het onderwerp "Fractals". Een fractal is een wiskundige figuur die als eigenschap heeft, dat onderdelen van deze figuur (ongeveer) dezelfde vorm hebben als de figuur zelf, maar dan op een kleinere schaal. Een bekende fractal is de Mandelbrot fractal. In deze video (http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOO) is te zien, dat je als het ware eindeloos in kunt zoomen en de figuur elke keer weer terugkomt. Deze figuur ziet er op het eerste gezicht erg wiskundig uit, maar is met vrij eenvoudige wiskunde te begrijpen. Javier Barallo liet ook zien dat het mogelijk is om met bepaalde gratis programma's de meest mooie fractals te maken.

Victoria Hart De laatste lezing van vrijdag werd gegeven door de Amerikaanse Victoria Hart. Zij introduceerde zichzelf als een recreational mathemusician" en liet zien hoe je op allerlei manieren met wiskunde kunt spelen. * Het maken van een regelmatig twintigvlak (Icosaëder) met wasmanden (http://vihart.com/blog/laundry-day/) * Het maken van een regelmatig twaalfvlak (Dodecaëder) met ballonnen (http://vihart.com/balloons/snub/) * Voor het "Museum of Mathematics dat in 2012 in New York (VS) geopend wordt, was ze bezig om een machine te ontwikkelen die aan een wiskundige berekening een bepaalde melodie toevoegt. Bij berekeningen met imaginaire getallen (een speciaal getal waarvan het kwadraat een negatief getal is), klonk speciale muziek. Een berekening waarbij door nul gedeeld wordt, liet de machine "vastlopen'. Op haar Youtube-kanaal (http://www.youtube.com/user/vihart) zijn allerlei videos te zien waar zij met dit soort zaken bezig is. Vooral deze laatste lezing, maar ook de andere hierboven beschreven lezingen laten zien, dat je op een hele leuke en soms ook speelse wijze met wiskunde bezig kunt zijn. Voldoende ideeën voor mij dus om eens nader uit te gaan werken.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.